Τοποθετηση ρελε διαρροης στον ηλεκτρικο πινακα

Τοποθέτηση ρελέ διαφυγής στον ηλεκτρικό πίνακα

Η επιχείρησή μας “Ηλεκτρολόγος Πάτρα” με έδρα στην Πάτρα, αναλαμβάνει να τοποθέτηση ρελέ διαρροής στον ηλεκτρικό πίνακα άμεσα και υπεύθυνα με ένα τηλεφώνημα.

Αποκλείστε κάθε ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας με τοποθέτηση ενός ρελέ διαρροής στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού ή του καταστήματος σας.

Ένα από τα κυριότερα πράγματα σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση είναι η τοποθέτηση ρελέ διαρροής στον ηλεκτρικό πίνακα. Είναι αποδεδειγμένο ότι το ηλεκτρικό ρεύμα γίνετε επικίνδυνο για τον ανθρωπινό οργανισμό όταν η τιμή του περάσει τα 30 mA. Για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο άμεσης επαφής με ηλεκτρικό ρεύμα που θα προέλθει από κάποια τυχαία ηλεκτρική διαρροή ή βλάβη, απαιτητέ σε κάθε ηλεκτρικό πίνακα η τοποθέτηση ενός ρελέ διαρροής ρεύματος.

Τι είναι και από τι σας προστατεύει η τοποθέτηση ενός ρελέ διαρροής στον ηλεκτρικό πίνακα:

Το ρελέ διαρροής ή ρελέ διαφυγής στον ηλεκτρικό πίνακα μας προστατεύει, από διαρροή ρεύματος από κάποια συσκευή που έχει πρόβλημα προς το σώμα μας. Με λίγα λογία προστατεύει όλους τους χρήστες της εγκατάστασης από άμεση ή έμμεση επαφή με το ρεύμα, ακόμα προστατεύει το σύστημα από οποιοδήποτε σφάλμα μόνωσης και αποκλείει το ενδεχόμενο υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων. Βρίσκετε συνδεδεμένο μέσα στον ηλεκτρολογικό πίνακα κάθε χώρου, και πέφτει σε περίπτωση διαφοράς δυναμικού μεταξύ της φάσης και του ουδετέρου ή μεταξύ της φάσης και της γείωσης. Όταν εντοπίσει διαρροή μεγαλύτερη από 30 mA πέφτει και μας προειδοποιεί ότι σε κάποια συσκευή υπάρχει επικίνδυνη διαρροή. Η διαρροή αυτή μπορεί να προήλθε από κάποια ζημιά ή υγρασία στο ηλεκτρικό κύκλωμα της εγκατάστασης. Όλοι αυτοί οι λόγοι κάνουν την τοποθέτηση ενός ρελέ διαρροής στον ηλεκτρικό πίνακα αναγκαία.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι έχει πέσει, το σηκώνετε χειροκίνητα για να επανέλθει το ρεύμα. Αν παρατηρήσετε οι πέφτει συχνά πρέπει να μας ειδοποιήσετε για να έρθουμε στο χώρο σας και να ψάξουμε να βρούμε τη διαρροή που έχετε. Επάνω του έχει ένα μικρο μπουτον που γράφει τη λέξη test είναι για τον έλεγχο καλής λειτουργίας του, αυτό το μπουτον συστήνουμε να το πατάτε μια φορά στους δυο με τρις μήνες και να ελέγχετε μονοί σας αν δουλεύει σωστά.

Η τοποθέτηση ρελέ διαρροής στον ηλεκτρικό πίνακα στη χωρά μας είναι υποχρεωτική βάση κανονισμών με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1222/Β`/5.9.2006) εδώ και αρκετά χρονιά, για να είμαστε ασφαλείς από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Τα πιθανά ενδεχόμενα μη σωστής λειτουργίας του ρελέ διαρροής στον ηλεκτρικό πίνακα είναι να είναι χαλασμένο το ίδιο, να υπάρχει κάπου μόνιμη διαρροή, η τοποθέτηση του να είναι λάθος ή να μην υπάρχει καλή γείωση μέχρι και καθόλου. Το τελευταίο διάστημα με τη πλήρης σχεδόν μετάβαση στους λαμπτήρες led και τη χρήση της λεντοταινίας έχει παρατηρηθεί σε πολλές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις η πτώση συχνά του ρελέ διαρροής, σχεδόν μια φορά την εβδομάδα, αυτό συμβαίνει καθαρά λόγο της παλμικής κυματομορφής που δημιουργούν τα led.

Ύστερα από ειδική μελέτη του πίνακα, σας αναλύουμε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, προτείνοντας πάντα την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για τη περίπτωσή σας.

Ένα τηλεφώνημα αρκεί και ο έμπειρος ηλεκτρολόγος μηχανικός Ανδριόπουλος Ανδρέας, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. καταφτάνει στο χώρο σας για να αναλάβει την τοποθέτηση ρελέ διαρροής στον ηλεκτρικό σας πίνακα.