Εγκατάσταση ηλεκτροδίου γείωσης απλής και θεμελιακής στη Πάτρα

Τοποθέτηση γείωσης Πάτρα

Τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης απλής και θεμελιακής Πάτρα

Για αντικατάσταση γείωσης προστασίας σε παλιές και καινούργιες εγκαταστάσεις, για εφαρμογές θεμελιακής γείωσης και καινούργιες μεθόδους οικιακής γείωσης ανά περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας!

Σιγουρέψτε τις γειώσεις σας!

Δίνουμε τη δέουσα προσοχή σε κάθε σύστημα γείωσης, ώστε να επιδιορθώνουμε όλα τα μέρη που το απαρτίζουν, αντικαθιστώντας τα.

Εξασφαλίζουμε την ακεραιότητα του εξοπλισμού και κατόπιν την άριστη λειτουργία του συστήματος οικιακής γείωσης, χωρίς καμία απροσεξία.

Διατηρούμε λογικές τιμές στις οικιακές γειώσεις, από τις ανταγωνιστικότερες της αγοράς.

Πλέον τα ηλεκτρολογικά προβλήματα της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου επιλύονται άμεσα από την εξειδικευμένη ομάδα ηλεκτρολόγων, όποτε χρειαστείτε.

Ηλεκτρολόγος Πάτρα Ανδριόπουλος Ανδρέας.

Για την οικιακή γείωση λοιπόν, ένα τηλέφωνο και…. φτάσαμε!