Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Πάτρα

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Πάτρα.

Ηλεκτρολόγος Πάτρα. Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε διαμερίσματα, πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, καταστήματα και εμπορικά κέντρα. Ακόμα εκτελούμε ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου, όπως:

Ηλεκτρολογικές ανακαινίσεις

Συντήρηση ή αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρικών θερμοσίφωνων

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση απορροφητήρων κλπ.

Αναλυτικά Βήματα της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης :

Αρχικά ξεκινάμε από τα τούβλα του σπιτιού, κατόπιν συνεννοήσεως με τους ιδιοκτήτες σημαδεύουμε τα σημεία των πριζών ρεύματος, διακοπτών, φώτων, πρίζες ΟΤΕ, πρίζες κεραίας, UHF δορυφορικών, πρίζες δικτύων, πρίζες ηχείων, Radar συναγερμών, είτε με υπόδειξη των ιδιοκτητών είτε με την δική μας συμβουλευτική παρέμβαση εφόσον ζητηθεί η βοήθεια της εμπειρίας μας και της τεχνογνωσίας μας.

Επόμενο βήμα είναι να σωληνώσουμε το σπίτι με σωλήνες εσωτερικών εγκαταστάσεων και κουτιά διακοπτών και διακλαδώσεων και το κάσωμα του πίνακα που έχουμε επιλέξει. Όταν τελειώσουμε κάνουμε τον τελικό έλεγχο ώστε να σοβαντιστεί το σπίτι και να τελειώσει η πρώτη φάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Μετά το σοβάντισμα του σπιτιού περνάμε όλα τα καλώδια NYA 1,5mm2 φωτισμού, NYA 2,5mm2 πριζών, NYA 4mm2 θερμοσιφώνου, NYA 6mm2 ή 5x2,5mm2 κουζίνας και καλώδια παροχής 10mm2 ή 6mm2 UTP, κατηγορία 6Ε τηλεφώνου και δικτύου, καλώδιο κεραίας UHF και δορυφορικού, καλώδια συναγερμού. Φτιάχνουμε και τον ηλεκτρικό πίνακα με ρελέ προστασίας και επιμέρους ασφάλειες και διακόπτες HAGER ή ABB ώστε να τοποθετήσουμε τους διακόπτες και πρίζες και να έρθει σε πέρας η ηλεκτρική εγκατάσταση.

Τέλος κάνουμε τον έλεγχο καλωδίων για τυχόν διαρροές για την προφύλαξη και την προστασία σας.

Πιστοποίηση:Όταν ολοκληρωθεί το έργο και έχουμε κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, δίνουμε την έγγραφη πιστοποίηση (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ) και παραδίδουμε το έργο στον ιδιοκτήτη.

Ηλεκτρολόγος Πάτρα Ανδριόπουλος Ανδρέας.

Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις γίνονται σύμφωνα με το νόμο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία.