Πιστοποιητικο ΔΕΗ Πατρα

Πιστοποιητικό ΔΕΗ ηλεκτρολόγου Πάτρα

Πιστοποιητικό ΔΕΗ (Ηλεκτρολογικό σχέδιο, Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) Πάτρα από 70€ ✔️ Αναλαμβάνουμε την άμεση έκδοση του για όλη την Πάτρα και την Αχαΐα για το ακίνητό σας.

Με δωρεάν κατάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ άμεσα οικονομικά χωρίς καμιά ταλαιπωρία.

Πιστοποιητικό ΔΕΗ Πάτρα από 70€ ✔️ Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου σχέδιο ΥΔΕ για τη ΔΕΗ άμεσα από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο μηχανικό.

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο - Πιστοποιητικό ΔΕΗ σε ανταγωνιστική τιμή. Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα 697 298 1897!

Το κόστος έκδοσης για πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ξεκινάει από τα 70€. Το κόστος αυτό προκύπτει από τα τετραγωνικά μετρά, τον αριθμό των ορόφων και των πινάκων του χώρου καθώς και από το αν έχουμε ηλεκτροδότηση στον χώρο ή διακοπή.

Το "Πιστοποιητικό ΔΕΗ" ή "Ηλεκτρολογικό σχέδιο" ή "Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου" είναι το κυριότερο έγγραφο. Τα εκδίδει αδειούχος ηλεκτρολόγος στην Πάτρα, ομολογώντας την καταλληλότητα μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ή ενός χώρου, αφού πρώτα πραγματοποιήσει συγκεκριμένες μετρήσεις και οπτικό έλεγχο.

Το νέο Πιστοποιητικό ΔΕΗ (Ηλεκτρολογικό σχέδιο, Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) σύμφωνα με τον υπάρχον νόμο, απ' την 8 Οκτωβρίου 2021 θα εκδίδεται για κάθε νέο κτήριο ή παλιό. Ανάλογα την χρησιμότητα και τη μορφή ενός κτηρίου, επανεκδίδεται κάθε 2 με 10 έτη.

Το Πιστοποιητικό ΔΕΗ (Ηλεκτρολογικό σχέδιο) είναι απαραίτητο για:

Την έκδοση μιας νέας παροχής ρεύματος.

Την επανασύνδεση παλιάς παροχής.

Την αλλαγή ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός.

Την αίτηση αύξησης ισχύος παροχής.

Την ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής.

Την αλλαγή πάροχου ρεύματος.

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ (Ηλεκτρολογικό σχέδιο, Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) το εκδίδει ο ηλεκτρολόγος Ανδριόπουλος Ανδρέας στην Πάτρα, αφού ελέγξει το ηλεκτρολογικό κομμάτι στην εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας ειδικά όργανα ελέγχου και μέτρησης και βρεθούν όλα εντάξει. Δεν είναι ένα τυπικό χαρτί για τη ΔΕΗ. Καθώς ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης, διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία και την ασφάλεια όσων ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο.

Με λίγα λογία το πιστοποιητικό ΔΕΗ (Ηλεκτρολογικό σχέδιο, Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) είναι το απαραίτητο έγγραφο που πιστοποιεί την καταλληλότητα μιας εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Για την Πάτρα και τα περίχωρα η εκδοσή τους γίνεται από εμάς κατόπιν συναντήσεως.

Η ισχύς στο πιστοποιητικό ΔΕΗ (Ηλεκτρολογικό σχέδιο, Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) διαφέρει για κάθε περίπτωση. Δεκα χρόνια για κατοικίες. Πέντε χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) και δύο χρόνια με εύφλεκτα υλικά. Δύο χρόνια για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, καθώς και για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, parking).

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ (Ηλεκτρολογικό σχέδιο, Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) που εκδίδεται συνοδεύεται με τα εξής έγγραφα:

Την υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

Την Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ).

Το Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ 60364 ή ΕΛ.Ο.Τ HD 384 ή κατά Κ.Ε.Η.Ε.

Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Το μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.

Ο καλύτερος τρόπος για την αποφυγή οποιαδήποτε κινδύνου πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι, η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ διαρροής στον ηλεκτρικό πίνακα της εκάστοτε ηλεκτρικής εγκατάστασης. Έχει αποδειχτεί, ότι το ηλεκτρικό ρεύμα γίνεται επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό, όταν η τιμή της έντασής του βρίσκεται, πάνω των 30 mA.

Στη χώρα μας η τοποθέτηση ρελέ διαρροής στον ηλεκτρικό πίνακα είναι υποχρεωτική βάση κανονισμών εδώ και χρόνια με προεδρικό διάταγμα ΦΕΚ 1222/Β`/5.9.2006 για τη ασφάλεια μας προς αποφυγή κίνδυνου ηλεκτροπληξίας. Σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζουμε, όχι μόνο στην Πάτρα άλλα σε όλη την περιοχή που εξυπηρετούμε βάζουμε πάντα ρελέ διαρροής στον ηλεκτρικό πίνακα.

Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό ΔΕΗ (Ηλεκτρολογικό σχέδιο, Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η ύπαρξη ρελέ διαρροής στον ηλεκτρικό πίνακα, συνδεδεμένο σωστά. Αν δεν υπάρχει ρελέ διαρροής στον ηλεκτρικό πίνακα, ο ηλεκτρολόγος Ανδριόπουλος Ανδρέας αναλαμβάνει την τοποθέτηση του άμεσα. Αν βρεθούν σφάλματα και κακοτεχνίες στο ηλεκτρολογικό τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, συνιστάτε και απαιτείται πρώτα η διόρθωση τους και να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση του.

Μένετε στην Πάτρα ή στα περίχωρα; Κανονίσετε τη συνάντηση στο ακίνητο το οποίο θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος επικοινωνώντας μαζί μας και την επόμενη μέρα το πιστοποιητικό ΔΕΗ (Ηλεκτρολογικό σχέδιο, Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) θα βρίσκετε στα χεριά σας, σε ανταγωνιστική και οικονομική τιμή.